58% wzrost sprzedaży firmy Volvo Construction Equipment
Image58% wzrost sprzedaży firmy Volvo Construction Equipment w trzecim kwartale przy ożywieniu na rynku ogólnym
 
 
Przy ożywieniu panującym na wszystkich głównych rynkach firma Volvo Construction Equipment (Volvo CE) odnotowała w trzecim kwartale 2010 roku dobry wynik, uzyskując wzrost sprzedaży w koronach szwedzkich (SEK) prawie dwukrotnie większy niż wzrost na rynku ogólnym pod względem liczby sprzedanych maszyn. W tym okresie sprzedaż netto wzrosła o 55% do kwoty 12 710 mln SEK (8 176 mln). Po korektach uwzględniających zmiany kursów walutowych sprzedaż netto wzrosła o 58%. Nastąpił również znaczny wzrost portfela zamówień, którego wartość na dzień 30 września była 81% wyższa w porównaniu do tego samego dnia w 2009 roku.

Dobre wiadomości znalazły również odzwierciedlenie w przychodach operacyjnych firmy Volvo CE, która w trzecim kwartale roku odnotowała znaczne ożywienie do poziomu 1 330 mln SEK w porównaniu do straty 787 mln SEK w tym samym okresie ubiegłego roku. Nastąpiła również zdecydowana poprawa marży zysku operacyjnego, która wyniosła aż 10,5% – dla porównania w trzecim kwartale 2009 roku wynosiła ona minus 9,6%.

„Obserwujemy wzrost sprzedaży na wszystkich rynkach, przy czym największe ożywienie panuje na dojrzałych rynkach, a towarzyszy mu utrzymujący się duży popyt ze strony gospodarek wschodzących” – mówi Olof Persson, prezes i dyrektor generalny firmy Volvo CE. „Dzięki większej sprzedaży, ścisłej kontroli kosztów, a także lepszemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych i wydajności naszych systemów przemysłowych poprawiliśmy naszą zyskowność”.

Kraje BRIC na pozycji lidera

W trzecim kwartale 2010 roku światowy rynek maszyn ciężkich, kompaktowych i drogowych odnotował 31% wzrost pod względem liczby sprzedanych urządzeń. W znacznej mierze przyczynił się do tego rozwój na rynkach krajów BRIC – Brazylii, Rosji, Indii i Chin, które w tym okresie odnotowały łączny wzrost o 44%. Wzrost na rynku europejskim wyniósł 16%, na rynku północnoamerykańskim wyniósł 25%, a na rynku azjatyckim 29%. Pozostałe rynki międzynarodowe odnotowały 57% wzrost, dla którego impulsem było ogromne ożywienie na rynku rosyjskim, gdzie nastąpił wzrost o 486%, choć z bardzo niskiego poziomu.

Prognoza całoroczna przewiduje 10% wzrost na rynku europejskim i 5-10% wzrost na rynku północnoamerykańskim. W Azji i na pozostałych rynkach międzynarodowych spodziewany jest w tym roku wzrost o 50%, który jest wyższy w stosunku do wcześniejszych prognoz, które szacowały tegoroczny wzrost w Azji na poziomie 30-40%, a na rynkach międzynarodowych o 40%.

Najważniejszym wydarzeniem trzeciego kwartału roku było uzyskanie przez firmę Volvo CE certyfikatu spełnienia wymagań normy emisji Tier 4i dla niskoemisyjnych silników o dużej mocy D11, D13 i D16, nadanego przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Wcześniej w tym roku firma uzyskała podobną aprobatę UE, stwierdzającą, że wspomniane silniki spełniają wymagania europejskiej normy Stage IIIB.

Źródło: volvo.com