Srebrny medal targów SIMA za innowacyjny system Crop ID zdobyty przez firmę New Holland
ImageFirma New Holland Agriculture za system Crop ID™  zdobyła srebrny medal targów SIMA 2011, zastosowany w  prasach z serii BB9000. Ta innowacyjna technologia zdobyła uznanie jury, gdyż umożliwia użytkownikom identyfikację każdej beli dzięki bardzo zaawansowanemu systemowi oznaczania, zwiększającemu dokładność i produktywność procesu prasowania.

- Srebrny medal targów SIMA za innowacyjny system Crop ID™ zastosowany w dużych prasach New Holland serii BB9000
- Rejestracja informacji o każdej beli  w czasie rzeczywistym
- Uzyskiwanie natychmiastowej informacji dla precyzyjnej selekcji bel
- Dokładne monitorowanie zbioru
- Całkowicie zintegrowany z Systemem Precyzyjnego Rolnictwa NH w celu zwiększenia produktywności i opłacalności

Rejestrowanie danych o każdej beli w czasie rzeczywistym

Nagrodzony system Crop ID™ firmy New Holland umożliwia operatorom i producentom rolnym rejestrowanie informacji o każdej beli w czasie rzeczywistym. Gdy bela przechodzi przez komorę, w chwili zawiązania drugiego węzła zostaje zainstalowany znacznik ID o odpowiedniej (wolnej)  częstotliwości radiowej. Gdy bela opuszcza komorę i schodzi ze ślizgu, informacje zarejestrowane przez precyzyjny procesor danych systemu Crop ID™, które zostają przekazane do znacznika przez antenę zainstalowaną na końcu górnej części komory bel.

Precyzyjny Procesor Danych systemu Crop ID™ zapisuje różne dane, włącznie z odczytem średniej wilgotności dla całej beli, wraz z najwyższą wartością dla określonego fragmentu beli, co jest możliwe dzięki zaawansowanemu systemowi pomiaru wilgotności firmy New Holland. System pomiaru wilgotności wykorzystuje dwa koła gwiazdowe, które penetrują belę, wykonując wyjątkowo dokładny pomiar wilgoci. Podczas pracy z aplikatorem Crop Saver rejestrowane jest również użycie konserwantu Crop Saver dodawanego do beli, którego ilość określana jest na podstawie precyzyjnego odczytu wilgotności. Na znaczniku rejestrowane są również takie dane jak waga beli, obliczana przy użyciu wcześniej już nagrodzonej technologii ważenia bel firmy New Holland wraz z lokalizacją bel za pomocą systemu GPS oraz z zaznaczeniem daty, czasu, kodów beli i pola.

Identyfikacja poszczególnych bel

Ten zaawansowany system, stanowiący kolejne innowacyjne rozwiązanie zastosowane przez firmę New Holland po raz pierwszy w sektorze rolnym , zrewolucjonizuje zarządzanie belami. Poprzednio bele były identyfikowane poprzez proste znaczniki nanoszone farbą w spray'u, a jakość bel mogła być mierzona tylko ogólnie, prowadząc do dużych wahań różnicy jakości pomiędzy poszczególnymi belami, co miało wpływ na własności paszy.

Aby zapewnić wybór odpowiedniej beli w każdej sytuacji, znacznik Crop ID™ pozwala łatwo i szybko zidentyfikować belę przy użyciu skanera sterowanego falami radiowymi, który jest zainstalowany na maszynie ładującej lub jest również dostępny jako urządzenie ręczne, w zależności od wymogów i preferencji operatora. System ważenia bel New Holland został całkowicie zintegrowany z technologią Crop ID™. To unikalne w branży rozwiązanie transmituje dane dotyczące wagi przechodzącej przez pochylnię bel, z procesora do anteny, pozwala to na precyzyjne zapisanie danych w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie Crop ID™ zmienia proste znakowanie bel w zaawansowany system zarządzania rolnictwem.

Jury było pod wrażeniem szerokiej gamy zapisywanych informacji wraz z natychmiastową odpowiedzią zwrotną, co umożliwia operatorowi wybór bel o odpowiedniej jakości i wilgoci. Bob Hatz z działu zarządzania produktami do zbioru roślin, objaśnił zalety tego systemu: "Ten rewolucyjny system umożliwia wybór poszczególnych bel, aby zagwarantować optymalną jakość pasz dla bydła, zwiększając opłacalność i produktywność”. Kontynuował swą wypowiedź, dodając “Umożliwia on również dokładne monitorowanie zbioru bel i gwarantuje, że do wysyłki trafią precyzyjnie obliczone ładunki z dokładnymi informacjami wykorzystywanymi w deklaracjach celnych. Ponadto umożliwia on przedsiębiorcom i producentom rolnym tworzenie dokładnych raportów dla kupujących dotyczących jakości oferowanych bel."

Część pakietu dla precyzyjnego rolnictwa

System Crop ID™ stanie się integralną częścią zaawansowanego pakietu Precyzyjnego Rolnictwa firmy New Holland. Użytkownicy mogą pobrać raport zawierający szczegółowe i dokładne dane dotyczące każdej beli.  Ponadto, oprócz korzyści wynikających z możliwości precyzyjnego mapowania plonów i pola, użytkownicy będą mogli precyzyjnie dostosować swoje nakłady, aby zwiększyć poziomy produktywności i opłacalności w kolejnych sezonach. Identyfikacja beli umożliwia użytkownikowi precyzyjne określenie stanu zbiorów pochodzących z pola przy użyciu dodatkowych danych z Systemu Precyzyjnego Rolnictwa. Dane te w połączeniu z informacjami pochodzącymi ze znacznika Crop ID™, umożliwią producentowi rolnemu podejmowanie odpowiednich decyzji związanych np. z zasiewem bądź nawożeniem pól w przyszłych sezonach.

Źródło: New Holland