Wyskoka wydajno뜻? Tylko z samojezdnym Condorem!
Image16 – 19 listopada 2010 w ró퓆ych regionach Polski (woj. zachodnio-pomorskie, woj. pomorskie, woj. wielkopolskie, woj. dolno턫켽kie) w ró퓆ych warunkach pogodowych odby퀉 si pokazy opryskiwacza AGRIFAC. Podczas pokazów zaprezentowano model samojezdnego opryskiwacza Condor. Wyposa퓇ny by on w belk polow High Tech Air o szeroko턢i roboczej 36 metrów, z pomocniczym strumieniem powietrza, któr precyzyjni rolnicy nie tylko z Holandii chwal sobie ju od wielu lat.
 
Dilerzy Agrifac (MT Agro, Agriteam, Agro-Po퀅dnie) z entuzjazmem relacjonowali korzy턢i p퀉n켧e ze stosowania techniki systemu Agrifac, podkre턫aj켧 jego wyj켾kow wydajno뜻 oraz efektywno뜻. Opryskiwacz jest w stanie opryska szybko i sprawnie wiele hektarów, daj켧 operatorowi wysoki komfort pracy i bezpieczestwo. Ta wysoka wydajno뜻 mo퓄iwa jest dziki obni퓇nemu stosowaniu dawek cieczy (l/ha) oraz prowadzeniu zabiegów przy podwy퓋zonej prdko턢i jazdy. Dziki wspomagaj켧emu dzia쿪niu strumienia powietrza w niczym nie obni풹 on skuteczno턢i zabiegów. Co wicej technika systemu Agrifac umo퓄iwia dodatkowo oszczdno턢i na 턳odkach ochrony ro턫in. Prezentowany opryskiwacz wyposa퓇ny by ponadto w system blokady kó, dziki któremu jazda na zboczach nawet w trudnych warunkach pogodowych okaza쿪 si mo퓄iwa.
 
Image 
 
Agrifac Machinery B.V. produkuje równie samojezdne kombajny do zbioru buraków cukrowych oraz samojezdne kombajny do zbioru ziemniaków. Wszystkie maszyny charakteryzuj si wysok jako턢i, wydajno턢i i wiod켧 na ryku technologi za spo턳ód konkurencji wyró퓆iaj si gównie dziki obni퓇nym kosztom produkcji z jednego hektara.

Wszystkim gosciom serdecznie dzikujemy za przybycie a naszym dilerom za pomoc w zorganizowaniu pokazu!